Shop Mobile More Submit  Join Login
About Other / Student Dolli Hyun22/Female/Vietnam Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Premium Membership
Statistics 171 Deviations 829 Comments 8,425 Pageviews

Newest Deviations

Groups

AdCast - Ads from the Community

Friends

Comments


Add a Comment:
 
:iconvani-cute:
vani-cute Featured By Owner Jun 2, 2015  Student Interface Designer
- Hiuhiu chuỵ Dolly quên iêm :<
Reply
:iconjungyedolly:
Jungyedolly Featured By Owner Edited Jun 2, 2015  Student Artist
:v, chưa có quên chưa có quên /vỗ vai/ / mà thực ra chú mày là ai thế :o/
Reply
:iconvani-cute:
vani-cute Featured By Owner Jun 2, 2015  Student Interface Designer
- đùa tui í à >< Vani đây, chắc quên tui rồi
Reply
:iconjungyedolly:
Jungyedolly Featured By Owner Jun 3, 2015  Student Artist
khỏi quảng cáo nhìn tên tui biết là vani rồi :v, có chuyện giùy hả cưng :3
Reply
(1 Reply)
:icondec27th:
dec27th Featured By Owner Jun 2, 2015  New Deviant Hobbyist Interface Designer
Chào ngừi iuuuuu :">
*chơm chơm*
Reply
:iconjungyedolly:
Jungyedolly Featured By Owner Jun 2, 2015  Student Artist
quen hông :v, thấy sang bắt quàng làm họ, xớ :v =)))
Reply
:icondec27th:
dec27th Featured By Owner Jun 2, 2015  New Deviant Hobbyist Interface Designer
xì = ))) thế thôi tôi đi = ))) đây mới không thèmm
Reply
:iconalicecrystal-saint:
Alicecrystal-saint Featured By Owner May 22, 2015
mần :v <33 hello
Reply
:iconjungyedolly:
Jungyedolly Featured By Owner May 22, 2015  Student Artist
Hul hul~ hú lè, chụy đây Dolly g2k1 =))
Reply
:icondreamswoman:
dreamswoman Featured By Owner May 21, 2015  Hobbyist Digital Artist
thanks you so much for the :+fav:! :hug:
Reply
Add a Comment: