Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
February 13
Image Size
988 KB
Resolution
1600×900
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
247
Favourites
18 (who?)
Comments
3
Downloads
5
×
Wonder Night - For Rye by Jungyedolly Wonder Night - For Rye by Jungyedolly
Dạo này k nói chuyện với t nhiều như trước nữa nha~
Chỉ là chúc mừng sinh nhật sớm của m thôi, tại ngày mai là nhà t phá nhà để xậy nhà mới và ta off rồi
Only for :iconryeddh20:
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Feb 17, 2014  Student Interface Designer
chắc do t lười pm đấy *.* lỗi ở t:D (Big Grin) cảm ơn m nha, tự nhiên nhận đc quà thế này Hug m off luôn hả :( (Sad) 
Reply
:iconjenkwon:
JenKwon Featured By Owner Feb 13, 2014  Student Digital Artist
thích cái màu '3'
Reply
:iconlee-yinah:
Lee-Yinah Featured By Owner Feb 13, 2014  Student Interface Designer
Mod không hợp với res ngen : ))
Reply
Add a Comment: